12142 :
77 :
46 :

 


 

ی ی ی ی ی ی ی  

ی ی ی  

ی  

یی ǟ ی  

ی ی  

ی ی ی  

ی ی 

 

͘  

͘ ی ی 

ی ی ی ی ͘  

͘  

ی ی ی  

ی ی ی ی ی ی ی  

ی ͘ 

|
͘    ی
      
Share |
- - deenekhalis ||
 

 
 
 

: 1

  

: 3

  

: 15

ﷺ   

: 27

  

: 25

  

  

  

  

  

  

: 1

Ԙ ی  

: 3

  

[ 1 ]
 
 
     
 

 
 
 

ی

ی ی , ی , ی , ی, , ی ی ی ی

2173

͘

945
[ 1 ]
 
 
     

ј

 

NJ

 

 -

 

 

Powered by: mktba 4.6

�� ����� �� ���� ������

���� ������ ������ �� - - deenekhalis